076 – 521 69 68

Tarieven & nota’s

 

Wij hanteren de UPT-tarieven, die zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde en landelijk vastgesteld door het CTG (College Tarieven Gezondheidszorg).

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code, de zogeheten UPT-codes. Aan elke code is een tarief gekoppeld.

 

Bent u op zoek naar tarieven van uw tandarts?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de tarieven vast in opdracht van de overheid. De tarieven vindt u terug op www.tandartstarieven.nl. Dit zijn wettelijk vastgestelde tarieven waarop wij geen enkele invloed hebben.

Uw nota is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden. Iedere verrichting heeft een code, waaraan een UPT-tarief is gekoppeld.

Voor het voldoen van uw declaratie kunt u gebruik maken van 2 mogelijkheden:

  • eenmalige machtiging
  • contant/PIN-betaling in de praktijk

Met de eenmalige machtiging machtigt u de praktijk om EENMALIG het bedrag van de declaratie van uw bank/girorekening af te schrijven. Wij hanteren hiervoor een termijn van 2 weken.

U dient uw declaratie zelf bij uw zorgverzekeraar aan te bieden ter vergoeding. Uw zorgverzekeraar geeft bij aangaan van de verzekering een polis af waarin staat op welke vergoedingen u recht heeft. U kunt dit uiteraard ook altijd telefonisch bij hen navragen.

Voor grote en uitgebreide behandeling wordt vooraf een begroting gemaakt die in een aparte afspraak met u besproken wordt. Indien u hiermee akkoord gaat vragen wij u de begroting te tekenen.

Vragen over de rekening?

Als u vragen heeft over uw tandartsrekening, dan horen wij dat graag. Komt u er met de tandarts niet uit of heeft u toch nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).